HTML <base> Tag

Snelmenu:

VoorbeeldVoorbeeld:
<head>
<base href="images/">
</head>
<body>
<img src="bird.jpg" width="128" height="128" alt="Bird">
</body>


Beschrijving

De HTML <base> tag wordt gebruikt om een basis-url, voor alle links op een pagina op te geven. Er kan maar één <base> element in een document worden opgenomen. De tag <base> komt gewoonlijk voor binnen de <head> tag hier geef je de basis-url op. Alle relatieve links zullen daarna gebruik gaan maken van die URL als uitgangspunt.


Browser ondersteuning

Het element wordt ondersteund door de volgende browsers:

Element:
<base> Ja Ja Ja Ja Ja Ja


Attributen

De volgende attributen worden door het <base> element ondersteund:

Attribuut Waarde Beschrijving
href url Specificeert de basis-URL voor het huidige document.
target _blank
_parent
_self
_top
Specificeert in welk venster de koppeling geladen moet worden.

Event attributen

De <base> tag ondersteunt ook de Event attributen in HTML.

Globale attributen

De <base> tag ondersteunt ook de Globale attributen in HTML.