HTML <form> Tag

Snelmenu:

VoorbeeldVoorbeeld:
<form method="post" action="post.php">
 <p>Voornaam: <input type="text" name="voornaam" size="20"></p>
 <p>Achternaam: <input type="text" name="achternaam" size="20"></p>
 <p><input type="submit" value="Verzenden"></p>
</form>


Beschrijving

De <form> tag wordt gebruikt om een formulier te maken. HTML-formulieren worden op een webpagina geplaatst met behulp van het <form> element. Zie het form element voor uitgebreide informatie.


Browser ondersteuning

Het element wordt ondersteund door de volgende browsers:

Element:
<form> Ja Ja Ja Ja Ja Ja


Attributen

De volgende attributen worden door het <form> element ondersteund:

Versie Attribuut Waarde Beschrijving
  accept mediatype Niet ondersteund in HTML5.
Dit attribuut geeft aan welke bestandstypen de server accepteert.
  accept-charset tekst Dit attribuut geeft de tekenset die geaccepteerd wordt door de server.
  action url Action geeft de naam van de bron die de browser moet aanroepen als reactie op het insturen van het formulier.
HTML5 autocomplete on
off
Dit attribuut staat toe dat browsers de ingevoerde waarden in de on-stand opslaan en in de off-stand niet toestaan.
  enctype application / x-www-form-urlencoded
multipart / form-data
text/plain
Het doel van het attribuut enctype is om aan te geven hoe de gegevens in het formulier moeten worden gecodeerd voordat het wordt verzonden naar de locatie dat is aangegeven in het attribuut action.
  method get
post
De method geeft aan hoe de gegevens naar de server worden verzonden als je het formulier indient.
  name naam Het name attribuut specificeert de naam van een formulier, dit is alleen nodig voor het verwijzen vanuit scripts.
HTML5 novalidate novalidate Geeft aan dat het formulier niet moet worden gevalideerd bij indiening.
  target _blank
_self
_parent
_top
Het target attribuut specificeert in welk venster de link (url) van het formulier geladen moet worden.

Event attributen

De <form> tag ondersteunt ook de Event attributen in HTML.

Globale attributen

De <form> tag ondersteunt ook de Globale attributen in HTML.


Ad blocker gedetecteerd!
  Ons website heeft gedetecteerd dat u een Ad blocker gebruikt. Codecenter.nl is gratis, wij blijven overeind door het weergeven van advertenties en u kunt ons daarbij helpen. Het wordt aanbevolen om uw Ad blocker uit te schakelen zodat u verder gebruik kunt maken van codecenter.nl, alvast bedankt.