HTML <label> Tag

Snelmenu:

VoorbeeldVoorbeeld:
<label>Naam: <input name="naam"></label>
<label>Email: <input name="email"></label>


Beschrijving

De <label> tag wordt gebruikt om een label aan een element toe te kennen om er meer informatie over te kunnen geven. Zie HTML Items groeperen voor meer informatie over het label element.


Browser ondersteuning

Het element wordt ondersteund door de volgende browsers:

Element:
<label> Ja Ja Ja Ja Ja Ja


Attributen

De volgende attributen worden door het <label> element ondersteund:

Versie Attribuut Waarde Beschrijving
  for tekst Het for attribuut koppelt het label expliciet aan een formulierelement met behulp van het id van dat element.
HTML5 form formulier_id Het form attribuut bevat één of meer formulieren waar het label element deel van uit maakt.


Event attributen

De <label> tag ondersteunt ook de Event attributen in HTML.

Globale attributen

De <label> tag ondersteunt ook de Globale attributen in HTML.