Welkom bij de gebruikersovereenkomst van Codecenter.nl

Deze gebruikersovereenkomst beschrijft de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van de diensten die je worden aangeboden door Codecenter. Als je er niet mee akkoord gaat door deze gebruikers- overeenkomst gebonden te zijn mag je onze diensten niet gebruiken.

Als bezoeker van deze website ga je akkoord met de onderstaande bepalingen en voorwaarden, hetzij door de site te bezoeken, hetzij door de site te gebruiken. Deze gebruiks- voorwaarden omschrijven welke rechten je hebt en hoe je die kan uitoefenen en dient dus aandachtig gelezen te worden.

1. Algemeen

  • Op Codecenter.nl leer je een programmeertaal waarmee je eenvoudig je eigen website kan maken.
  • Diensten zijn de onderdelen van Codecenter.nl die toegankelijk zijn voor gebruikers.

2. Gebruik van de dienst

Het is niet toegestaan om Codecenter.nl op enigerlei wijze te gebruiken of doen gebruiken voor onrechtmatige handelingen, het plegen van strafbare feiten en/of voor handelingen die in strijd zijn met algemeen geldende normen en waarden, het geheel of gedeeltelijk over te nemen of door plaatsing op een andere website.

3. Garantie

Het gebruik van onze website geschiedt op eigen risico. Codecenter.nl geeft geen enkele garantie voor mogelijke afwijkingen of slecht functioneren van de website. Wanneer de beoogde resultaten van onze website tegenvallen kan Codecenter.nl daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden.

Wij geven geen garanties met betrekking tot een voortdurende, ononderbroken of veilige toegang tot onze diensten en de werking van de site kan worden verstoord door tal van factoren buiten onze controle of gevallen van overmacht waarvoor we geen aansprakelijkheid aanvaarden. Onze website en onze diensten worden aangeboden in de staat zoals je ze aantreft.

4. Beschikbaarheid

Hoewel Codecenter.nl zich inzet om de website 7 dagen per week, 24 uur per dag ter beschikking te stellen, behouden wij ons het recht om op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing, de toegang tot de site te onderbreken om technische redenen of andere. Wij behouden ons eveneens het recht voor onze diensten te beëindigen, dit zonder verantwoordelijk te worden gehouden voor deze onderbrekingen en de mogelijke gevolgen hiervan voor u of een derde.

5. Verwijzingen naar websites of diensten van derden

De site bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden. Codecenter.nl heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de inhoud en het beleid van deze websites. Op deze websites valt u onder de (privacy) regels van die betreffende site.

Indien u gebruik maakt van de diensten van externe dienstverleners, zoals bij voorbeeld casino's, dan valt uw gebruik daarvan onder de (privacy) regels van de desbetreffende dienstverlener. Codecenter.nl heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de dienstverlening en het beleid van deze dienstverleners.

6. Aansprakelijkheid

- Codecenter.nl kan niet garanderen dat de website foutloos is.
- Codecenter.nl spant zich in om defecten in de dienstverlening zo snel mogelijk te verhelpen.
- Codecenter.nl kan niet garanderen dat de dienstverlening niet zal worden onderbroken door storingen.
- Codecenter.nl is niet aansprakelijk voor de verspreiding van enige met virus geinfecteerde informatie.
- Codecenter.nl is niet aansprakelijk voor wanneer niet aan de verwachte resultaten voldaan kan worden.

7.) Kennisgeving

Wij behouden ons de mogelijkheid voor om dit gebruikersovereenkomst van tijd tot tijd te wijzigen.

Ad blocker gedetecteerd!
  Ons website heeft gedetecteerd dat u een Ad blocker gebruikt. Codecenter.nl is gratis, wij blijven overeind door het weergeven van advertenties en u kunt ons daarbij helpen. Het wordt aanbevolen om uw Ad blocker uit te schakelen zodat u verder gebruik kunt maken van codecenter.nl, alvast bedankt.