HTML Elementen

Elementen geven structuur aan een HTML-document en vertelt de browser hoe je wilt dat je website wordt gepresenteerd. Over het algemeen bestaan elementen uit een begin-tag, wat inhoud, en een eind-tag. De kop van een document wordt bijvoorbeeld aangegeven met het element <head>. Dit is het begin van een document, en het erbij behorende element </head> is het einde.

VoorbeeldVoorbeeld:
<!DOCTYPE html>
<html>
 <body>
  <strong>Deze tekst wordt vet weergegeven.</strong>
 </body>
</html>

Het bovenstaande voorbeeld bevat 3 HTML-elementen.


Het <strong> element

<strong>Deze tekst wordt vet weergegeven.</strong>
Het <strong> element wordt gebruikt om tekst vet te weergeven.
Het element heeft een start tag <strong> en een eind tag </strong>.


Het <body> element

<body>
  <strong>Deze tekst wordt vet weergegeven.</strong>
</body>
De inhoud van een HTML-document wordt weergeven met het element <body>.
Het element heeft een start tag <body> en een eind tag </body>.


Het <html> element

<html>
 <body>
  <strong>Deze tekst wordt vet weergegeven.</strong>
 </body>
</html>
Het <html> element omschrijft het hele HTML-document.
Het element heeft een start tag <html> en een eind tag </html>.


Lege elementen

HTML elementen zonder inhoud worden lege elementen genoemd. Het <br> element (line break) begint een nieuwe regel. Dit element is nuttig wanneer de tekst op een bepaalde plaats afgebroken moet worden. Zie het onderstaande voorbeeld.

VoorbeeldVoorbeeld:
<b>Deze tekst is vet (Bold)</b><br>
<i>Deze tekst is cursief (Italic)</i><br>
<u>Deze tekst is onderstreept (Underlined)</u>

Tip In XHTML, moeten alle elementen worden afgesloten, door een schuine streep in de begintag toe te voegen, zoals <br />. Dit is de juiste manier van het sluiten van lege elementen in XHTML en XML.


Ad blocker gedetecteerd!
  Ons website heeft gedetecteerd dat u een Ad blocker gebruikt. Codecenter.nl is gratis, wij blijven overeind door het weergeven van advertenties en u kunt ons daarbij helpen. Het wordt aanbevolen om uw Ad blocker uit te schakelen zodat u verder gebruik kunt maken van codecenter.nl, alvast bedankt.