HTML Bestanden uploaden

Een upload veld wordt gemaakt met de <input> tag, om aan te geven wat voor input het is, gebruik je het attribuut type = "file". Deze waarde wordt gebruikt voor het uploaden van bestanden in een formulier, je kunt een volledige bestand van je computer samen met het formulier naar de webserver sturen.

VoorbeeldVoorbeeld:
<input type="file" name="upload">


Accept attribuut

Het accept attribuut geeft aan welke bestandstypen de server accepteert. Dit is ideaal voor het uploaden van bestanden. De browser kan deze informatie gebruiken, om niet overeenkomstige bestandstypes uit te filteren.

Je kunt de volgende waarden gebruiken in het accept attribuut:

<input accept="extensie | audio/* | video/* | image/*">

extensie - Bestandsextensie bijv: .gif, .jpg, .txt, .doc
audio/* - Alle geluidsbestanden worden geaccepteerd.
video/* - Alle videobestanden worden geaccepteerd.
image/* - Alle afbeeldingsbestanden worden geaccepteerd.

VoorbeeldVoorbeeld:
Selecteer een bestand:<br>
  <input type="file" name="pic" accept="image/*">
  <input type="submit" value="Bestand uploaden">


Enctype attribuut

Het doel van het attribuut enctype is om aan te geven hoe de gegevens in het formulier moeten worden gecodeerd voordat het wordt verzonden naar de locatie dat is aangegeven in het attribuut action.

Je kunt het attribuut enctype met de waarde "multipart/form-data" aan toevoegen om bestanden zoals een foto, video enz. te versturen via een formulier. ( Meer over enctype )

<form method="post" action="cgi-bin/upload.pl" enctype="multipart/form-data">
   <input type="file" name="upload">
   <input type="submit" value="Bestand uploaden">
</form>

upload  


Ad blocker gedetecteerd!
  Ons website heeft gedetecteerd dat u een Ad blocker gebruikt. Codecenter.nl is gratis, wij blijven overeind door het weergeven van advertenties en u kunt ons daarbij helpen. Het wordt aanbevolen om uw Ad blocker uit te schakelen zodat u verder gebruik kunt maken van codecenter.nl, alvast bedankt.