HTML Frames

HTML frames worden gebruikt om je browservenster te verdelen in meerdere vensters waarbij je bij iedere venster een apart HTML-document kunt laden. Een verzameling van frames in het browservenster staat bekend als een frameset. Frames worden gemaakt met de elementen frame en frameset.


Frame element

Het frame element definieert een frame. Met het src attribuut wordt bepaald welk document in het frame geopend moet worden. De frame elementen worden geplaatst binnen het frameset element.

VoorbeeldVoorbeeld:
<frameset rows="20%,60%,20%">
  <frame name="boven" src="frames/boven.html" />
  <frame name="midden" src="frames/midden.html" />
  <frame name="onder" src="frames/onder.html" />
  <noframes>
  <body>
   Sorry, uw browser ondersteunt geen frames!
  </body>
  </noframes>
</frameset>


AttribuutFrameborder attribuut

Het frameborder attribuut geeft aan of er een 3D-kader moet worden weergegeven tussen de frameset. De standaardwaarde voor dit attribuut is (1) dit zorgt voor een kader. Bijvoorbeeld bij frameborder="0" wordt er geen kader weergegeven.

<frame frameborder="0">


AttribuutLongdesc attribuut

Het longdesc attribuut specificeert een verwijzing naar een document dat een uitgebreide beschrijving van de inhoud van een frame bevat.

<frame longdesc="url">


AttribuutMarginheight attribuut

Het marginheight attribuut stelt je in staat om de hoogte van de ruimte tussen de boven en onderkant van de frames en de inhoud ervan op te geven. De waarde wordt opgegeven in pixels.

<frame marginheight="10">


AttribuutMarginwidth attribuut

Het marginwidth attribuut stelt je in staat om de breedte van de ruimte tussen de linker en rechterkant van de randen van het frame en de inhoud ervan op te geven. De waarde wordt opgegeven in pixels.

<frame marginwidth="10">

AttribuutName attribuut

Met het name attribuut kan je een naam aan een frame geven. Hiermee kan je aangeven in welke frame een document geladen moet worden.

<frame name="topframe">


AttribuutNoresize attribuut

Met het noresize attribuut voorkom je dat een gebruiker met de muis de frames kan vergroten of verkleinen.

<frame noresize="noresize">


AttribuutScrolling attribuut

Met dit attribuut kan vastgelegd worden of in het betreffende frame schuifbalken worden weergegeven. Je kunt de volgende waarden gebruiken "yes", "no", of "auto". Bijvoorbeeld scrolling="no" betekent dat er geen schuifbalken worden weergegeven.

<frame scrolling="yes">


AttribuutSrc attribuut

Met dit attribuut wordt bepaald welk document in het frame wordt geladen. De waarde ervan kan een URL zijn. Bijvoorbeeld src="naam.html", dit betekent dat de inhoud van het bestand naam.html in het frame wordt geladen.

<frame src="naam.html">


Frameset element

Het frameset element verdeelt een venster in frames. Het cols attribuut zorgt voor een frame met kolommen in verticale richting en het rows attribuut zorgt voor een frame met rijen in horizontale richting.

VoorbeeldVoorbeeld:
<frameset cols="20%,60%,20%">
  <frame name="boven" src="frames/boven.html" />
  <frame name="midden" src="frames/midden.html" />
  <frame name="onder" src="frames/onder.html" />
  <noframes>
  <body>
   Sorry, uw browser ondersteunt geen frames!
  </body>
  </noframes>
</frameset>


AttribuutCols attribuut

Het cols attribuut zorgt voor een frame met kolommen in een verticale richting. De breedte wordt aangegeven in pixels, percentage (%) of relatief (*).

<frameset cols="kolombreedtes | % | *">


AttribuutRows attribuut

Het rows attribuut zorgt voor een frame met rijen in een horizontale richting. De hoogte wordt aangegeven in pixels, percentage (%) of relatief (*).

<frameset rows="rijhoogte | % | *">

AttribuutBorder attribuut

Het border attribuut wordt gebruikt om de dikte van de randen tussen de frames bepalen. Bijvoorbeeld border="10". Een waarde van 0 betekent dat er geen rand wordt weergegeven.

<frameset border="10">


AttribuutFrameborder attribuut

Het frameborder attribuut geeft aan of er een 3D-kader moet worden weergegeven tussen de frameset. De standaardwaarde voor dit attribuut is (1) dit zorgt voor een kader. Bijvoorbeeld bij frameborder="0" wordt er geen kader weergegeven.

<frameset frameborder="0">


AttribuutFramespacing attribuut

Het framespacing attribuut wordt gebruikt om de hoeveelheid ruimte tussen de frames in een frameset te bepalen. Bijvoorbeeld framespacing="10" betekent dat er 10 pixels tussenruimte moet zitten tussen de frames.

<frameset framespacing="10">


Noframes element

Het noframes element kan gebruikt worden om inhoud op te nemen dat alleen bekeken kan worden door oudere browsers of door browsers die geen frames ondersteunen.
<frameset>
  ... 

  <noframes>
  <body>
   Sorry, uw browser ondersteunt geen frames!
  </body>
  </noframes>
</frameset>

Je kunt het noframes element gebruiken om alternatieve inhoud aan te bieden aan gebruikers met een browser die geen frames ondersteunt.

VoorbeeldVoorbeeld:
<frameset rows=100,* border="0">
  <frame src="frames/top.html" name="logo" scrolling="no" noresize>
 <frameset cols=120,* border="0" noresize>
  <frame src="frames/left.html" name="menu" scrolling="no">
  <frame src="frames/main.html" name="inhoud" scrolling="auto" noresize>
  <noframes>
  <body>
   Sorry, uw browser ondersteunt geen frames!
  </body>
  </noframes> 
 </frameset> 
</frameset>

Tip Het noframes element wordt binnen het frameset element geplaatst.Ad blocker gedetecteerd!
  Ons website heeft gedetecteerd dat u een Ad blocker gebruikt. Codecenter.nl is gratis, wij blijven overeind door het weergeven van advertenties en u kunt ons daarbij helpen. Het wordt aanbevolen om uw Ad blocker uit te schakelen zodat u verder gebruik kunt maken van codecenter.nl, alvast bedankt.