HTML Koppen

Met de elementen h1 tot en met h6 kan je een titel geven aan het document of een deel ervan. Er zijn koppen op 6 verschillende niveaus die aangeduid worden met h1 tot en met h6. Daarvan is h1 het hoogste niveau die als eerste wordt gebruikt en h6 het laagste niveau die als laatste wordt gebruikt.

VoorbeeldVoorbeeld:
<h1>Dit is kopniveau: 1</h1>
<h2>Dit is kopniveau: 2</h2>
<h3>Dit is kopniveau: 3</h3>

De koppen zijn misschien wel de belangrijkste tekst van je pagina. Ze zijn het eerste waar de lezers naar zullen kijken. Wanneer de koppen niet aantrekkelijk of informatief zijn, zijn de lezers zo weer vertrokken naar een andere pagina of een website. Gebruik koppen om aandacht te trekken van de lezers. Zorg dat jouw koppen de lezers aanspreken en meer informatie over het onderwerp krijgen.

Tip Browsers voegen automatisch een lege ruimte (line break) voor en na elke vertoning van de koppen. Je kunt dit vergelijken met het element <p> dat gebruikt wordt om een paragraaf te definiƫren.


Koppen zijn belangrijk

Gebruik HTML koppen alleen voor de titels of onderwerpen.
Gebruik geen koppen om de tekst groter, kleiner of vet te laten weergeven.
Zoekmachines gebruiken je koppen voor het indexeren van de inhoud van je webpagina's.

VoorbeeldVoorbeeld:
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>   
  <title>Mijn eerste webpagina</title> 
</head>  
<body> 
<h1>Mijn eerste webpagina</h1>  

<h2>Opmaak van een pagina</h2> 
Het interessante aan HTML is de combinatie van opmaak en inhoud van een pagina. 

<h2>Belangrijke zaken</h2> 
Wanneer je webpagina's maakt, is het jouw taak als ontwerper om de bezoeker te helpen de belangrijkste zaken op de pagina snel en efficiënt te herkennen.
  
</body>
</html>

Merk op dat kopniveau <h1> in het bovenstaande voorbeeld slechts eenmaal wordt gebruikt, als de belangrijkste kop van de pagina. Kopniveau <h2> tot en met <h6> kan echter zo vaak als gewenst worden gebruikt.Ad blocker gedetecteerd!
  Ons website heeft gedetecteerd dat u een Ad blocker gebruikt. Codecenter.nl is gratis, wij blijven overeind door het weergeven van advertenties en u kunt ons daarbij helpen. Het wordt aanbevolen om uw Ad blocker uit te schakelen zodat u verder gebruik kunt maken van codecenter.nl, alvast bedankt.