HTML - Event Attributen

Event attributen ook wel genoemd gebeurtenis attributen zorgen er onder meer voor dat webpagina's kunnen reageren op muisbewegingen of toetsaanslagen van de gebruiker. Hieronder vind je een overzicht van event attributen die je aan de meeste tags kunt toevoegen, welke betrekking hebben op het uitvoeren van een script.


Events in vensters

Alle attributen gemarkeerd met HTML5 zijn onderdeel van HTML5.

Versie Attribuut Beschrijving
HTML5 onafterprint Script wordt uitgevoerd nadat het document wordt afgedrukt.
HTML5 onbeforeprint Script wordt uitgevoerd voordat het document wordt afgedrukt.
HTML5 onbeforeonload Script wordt uitgevoerd voordat het document wordt geladen.
HTML5 onerror Script wordt uitgevoerd wanneer er een fout optreedt.
HTML5 onhaschange Script wordt uitgevoerd wanneer een document is veranderd.
  onload Script wordt uitgevoerd nadat de pagina klaar is met laden.
HTML5 onmessage Script wordt uitgevoerd wanneer het bericht wordt geactiveerd.
HTML5 onoffline Script wordt uitgevoerd wanneer er offline wordt gewerkt.
HTML5 ononline Script wordt uitgevoerd wanneer er online wordt gewerkt.
HTML5 onpagehide Script wordt uitgevoerd wanneer een venster wordt verborgen.
HTML5 onpageshow Script wordt uitgevoerd wanneer een venster zichtbaar wordt.
HTML5 onpopstate Script wordt uitgevoerd wanneer de geschiedenis van een venster verandert.
HTML5 onredo Script wordt uitgevoerd wanneer een document een redo uitvoert.
HTML5 onresize Script wordt uitgevoerd wanneer het browservenster wordt aangepast.
HTML5 onstorage Script wordt uitgevoerd wanneer een Web Storage gebied wordt bijgewerkt.
HTML5 onundo Script wordt uitgevoerd wanneer een document een undo uitvoert.
  onunload Script wordt uitgevoerd wanneer een gebruiker het document verlaat.


Events in formulieren

Alle attributen gemarkeerd met HTML5 zijn onderdeel van HTML5.

Versie Attribuut Beschrijving
  onblur Script wordt uitgevoerd als een element de focus verliest.
  onchange Script wordt uitgevoerd als een element in een document verandert.
HTML5 oncontextmenu Script wordt uitgevoerd als er op de rechtermuisknop wordt gedrukt.
  onfocus Script wordt uitgevoerd als een element de focus krijgt.
HTML5 onformchange Script wordt uitgevoerd wanneer een formulier verandert.
HTML5 onforminput Script wordt uitgevoerd als de waarde van een formulier wordt veranderd.
HTML5 oninput Script wordt uitgevoerd wanneer de waarde van een element wordt veranderd.
HTML5 oninvalid Script wordt uitgevoerd wanneer een element ongeldig is.
  onreset Script wordt uitgevoerd om de beginwaarden van een formulier te herstellen.
  onselect Script wordt uitgevoerd als een element wordt geselecteerd.
  onsubmit Script wordt uitgevoerd als een formulier wordt verstuurd naar de server.

Toetsenbord events

Versie Attribuut Beschrijving
  onkeydown Script wordt uitgevoerd wanneer de gebruiker een toets indrukt.
  onkeypress Script wordt uitgevoerd als er op een toets wordt gedrukt en weer losgelaten.
  onkeyup Script wordt uitgevoerd wanneer de gebruiker een toets indrukt.


Muis events

Alle attributen gemarkeerd met HTML5 zijn onderdeel van HTML5.

Versie Attribuut Beschrijving
  onclick Script wordt uitgevoerd wanneer de gebruiker met de muis op een knop klikt.
  ondblclick Script wordt uitgevoerd wanneer er op een knop wordt dubbel geklikt.
HTML5 ondrag Script wordt uitgevoerd als een element wordt versleept
HTML5 ondragend Script wordt uitgevoerd aan het einde van het verslepen van een element.
HTML5 ondragenter Script wordt uitgevoerd als het versleepte element boven een geldig doel komt.
HTML5 ondragleave Script wordt uitgevoerd als het versleepte element een geldig doel verlaat.
HTML5 ondragover Wordt uitgevoerd als het versleepte element zich boven een geldig doel bevindt.
HTML5 ondragstart Script wordt uitgevoerd aan het begin van het verslepen van een element.
HTML5 ondrop Wordt uitgevoerd als het versleepte element op een geldig doel wordt gedropt.
  onmousedown Script wordt uitgevoerd als de muisknop wordt ingedrukt.
  onmousemove Script wordt uitgevoerd als de muis over een element wordt bewogen.
  onmouseout Script wordt uitgevoerd als de muis zich niet meer boven een element bevindt.
  onmouseover Script wordt uitgevoerd als de muis zich boven een element bevindt.
  onmouseup Script wordt uitgevoerd als de muisknop wordt losgelaten.
HTML5 onscroll Script wordt uitgevoerd wanneer de scrollbar van een element wordt gescrold.
HTML5 onwheel Script wordt uitgevoerd als er aan het muis wieltje wordt gedraaid.

Multimedia events

Alle attributen gemarkeerd met HTML5 zijn onderdeel van HTML5.

Versie Attribuut Beschrijving
  onabort Script wordt uitgevoerd als er wordt afgebroken.
HTML5 oncanplay Script wordt uitgevoerd als een media kan worden afgespeeld (gebufferd).
HTML5 oncanplaythrough Script wordt uitgevoerd als de media zonder onderbreking kan worden afgespeeld.
HTML5 ondurationchange Script wordt uitgevoerd als de speelduur van het audio of videobestand wijzigt.
HTML5 onemptied Treedt op als er iets is fout gegaan waardoor de media niet meer beschikbaar is.
HTML5 onended Script wordt uitgevoerd als het mediabestand het einde heeft bereikt.
HTML5 onerror Script wordt uitgevoerd als er wat fout gaat bij het laden van de media.
HTML5 onloadeddata Script wordt uitgevoerd als de media data is geladen.
HTML5 onloadedmetadata Script wordt uitgevoerd als de meta-data van het mediabestand zijn geladen.
HTML5 onloadstart Script wordt uitgevoerd als het laden van een mediabestand begint.
HTML5 onpause Script wordt uitgevoerd als het afspelen van de media wordt onderbroken.
HTML5 onplay Script wordt uitgevoerd als de media gereed is om te worden afgespeeld.
HTML5 onplaying Script wordt uitgevoerd als de media daadwerkelijk wordt afgespeeld.
HTML5 onprogress Script wordt uitgevoerd als de browser bezig is het bestand te downloaden.
HTML5 onratechange Script wordt uitgevoerd als de afspeel snelheid van de media verandert.
HTML5 onseeked Script wordt uitgevoerd als een zoekactie is beƫindigd.
HTML5 onseeking Script wordt uitgevoerd als een zoekactie bezig is.
HTML5 onstalled Wordt uitgevoerd als de browser de gevraagde mediagegevens niet kan ophalen.
HTML5 onsuspend Script wordt uitgevoerd als het downloaden van het bestand wordt beƫindgd
HTML5 ontimeupdate Script wordt uitgevoerd als de gebruiker vooruit of achteruit spoelt.
HTML5 onvolumechange Script wordt uitgevoerd als het volume wordt verandert.
HTML5 onwaiting Script wordt uitgevoerd als de browser moet stoppen met het afspelen.


Ad blocker gedetecteerd!
  Ons website heeft gedetecteerd dat u een Ad blocker gebruikt. Codecenter.nl is gratis, wij blijven overeind door het weergeven van advertenties en u kunt ons daarbij helpen. Het wordt aanbevolen om uw Ad blocker uit te schakelen zodat u verder gebruik kunt maken van codecenter.nl, alvast bedankt.