HTML - Globale Attributen

Sommige HTML attributen zijn standaard gekoppeld aan de meeste HTML tags. Deze attributen worden hier vermeld met een korte beschrijving. De globale attributen die hieronder worden beschreven kunnen worden gebruikt met elk HTML element.

Alle attributen gemarkeerd met HTML5 zijn onderdeel van HTML5.

Versie Attribuut Beschrijving
  accesskey Dit attribuut wordt gebruikt om een sneltoets aan het element te koppelen.
  class Specificeert een of meerdere class-namen voor een element.
HTML5 contenteditable Geeft aan of de inhoud van een element bewerkbaar is of niet.
HTML5 contextmenu Specificeert een aangepast menu voor een element.
HTML5 data-* Hiermee kan extra informatie aan het document worden toegevoegd.
  dir Wijzigt de leesrichting van de tekst voor het betreffende element.
HTML5 draggable Dit attribuut geeft aan of een element versleept kan worden.
HTML5 dropzone Geeft aan of een versleept element wordt gekopieerd, verplaatst of gelinkt.
HTML5 hidden Dit attribuut geeft aan of het element zichtbaar moet zijn of niet.
  id Definieert een unieke id (naam) voor een element.
  lang Hiermee wordt de taal voor de inhoud van het element aangegeven.
HTML5 spellcheck Met dit attribuut wordt aangegeven of de spellingcontrole aan of uit moet staan.
  style Het style attribuut definieert een inline CSS-stijl voor het element.
  tabindex Het tabindex attribuut wordt gebruikt om de tab-volgorde te bepalen.
  title Het title attribuut kan worden gebruikt om extra informatie toe te voegen.
HTML5 translate Dit attribuut bepaalt of de inhoud van een element moet worden vertaald of niet.


Ad blocker gedetecteerd!
  Ons website heeft gedetecteerd dat u een Ad blocker gebruikt. Codecenter.nl is gratis, wij blijven overeind door het weergeven van advertenties en u kunt ons daarbij helpen. Het wordt aanbevolen om uw Ad blocker uit te schakelen zodat u verder gebruik kunt maken van codecenter.nl, alvast bedankt.