HTML <button> Tag

Snelmenu:

VoorbeeldVoorbeeld:
<button type="button">Klik hier</button>


Beschrijving

Deze tag wordt meestal gebruikt bij formulieren. De <button> tag produceert een knop op het scherm zonder een speciale functie. Het formulier zal niet worden ingediend als er geen script aan gekoppeld is. Indien er op de knop wordt geklikt zonder een script aan te koppelen zal er niets gebeuren.


Browser ondersteuning

Het element wordt ondersteund door de volgende browsers:

Element:
<button> Ja Ja Ja Ja Ja Ja


Attributen

De volgende attributen worden door het <button> element ondersteund:

Versie Attribuut Waarde Beschrijving
HTML5 autofocus autofocus Geeft aan dat een knop automatisch een focus moet krijgen wanneer de pagina wordt geladen.
  disabled disabled Geeft aan dat een knop moet worden uitgeschakeld.
HTML5 form form_id Dit attribuut bevat één of meer formulieren waar de knop behoort.
HTML5 formaction url Geeft aan waar de informatie uit het formulier naar toe moet worden verzonden.
HTML5 formenctype application
multipart/form-data
text/plain
Geeft aan hoe de gegevens in het formulier moeten worden gecodeerd voordat het wordt verzonden.
HTML5 formmethod get
post
Geeft aan hoe de gegevens naar de server worden verzonden als je het formulier indient.
HTML5 formnovalidate formnovalidate Formulier gegevens hoeven niet te worden gevalideerd.
HTML5 formtarget _blank
_self
_parent
_top
Specificeert in welk venster de link (url) van het formulier geladen moet worden.
  name naam Het name attribuut specificeert de naam van een knop.
  type button
reset
submit
Bepaalt wat er gebeurt als op de knop gedrukt wordt.
  value tekst Dit attribuut geeft een waarde aan de knop.

Event attributen

De <button> tag ondersteunt ook de Event attributen in HTML.

Globale attributen

De <button> tag ondersteunt ook de Globale attributen in HTML.


Ad blocker gedetecteerd!
  Ons website heeft gedetecteerd dat u een Ad blocker gebruikt. Codecenter.nl is gratis, wij blijven overeind door het weergeven van advertenties en u kunt ons daarbij helpen. Het wordt aanbevolen om uw Ad blocker uit te schakelen zodat u verder gebruik kunt maken van codecenter.nl, alvast bedankt.