HTML <input> Tag

Snelmenu:

VoorbeeldVoorbeeld:
<form method="post" action="post.php">
 <p>Voornaam: <input type="text" name="voornaam" size="20"></p>
 <p>Achternaam: <input type="text" name="achternaam" size="20"></p>
 <p><input type="submit" value="Verzenden"></p>
</form>


Beschrijving

De <input> tag definieert een veld in een formulier, hiermee geef je aan dat de gebruiker gegevens kan invoeren. Zie HTML input type voor meer informatie over het input element.


Browser ondersteuning

Het element wordt ondersteund door de volgende browsers:

Element:
<input> Ja Ja Ja Ja Ja Ja


Attributen

De volgende attributen worden door het <input> element ondersteund:

Versie Attribuut Waarde Beschrijving
  accept extensie
audio/*
video/*
image/*
mediatype
Het accept attribuut geeft aan welke bestandstypen de server accepteert. Dit is ideaal voor het uploaden van bestanden. De browser kan deze informatie gebruiken, om niet overeenkomstige bestandstypes uit te filteren.
  align left
right
top
middle
bottom
Niet ondersteund in HTML5.
Het align attribuut geeft voor image-elementen aan waar de afbeelding ten opzichte van de bijhorende tekst wordt weergegeven.
  alt tekst Het alt attribuut wordt gebruikt om een alternatieve beschrijving van een afbeelding te geven, als de afbeelding niet kan worden weergegeven.
HTML5 autocomplete on
off
Dit attribuut zorgt er voor dat browsers de eerder getypte waarden onthouden.
HTML5 autofocus autofocus Geeft aan dat een element automatisch een focus moet krijgen wanneer de pagina wordt geladen.
  checked checked Zorgt ervoor dat een bepaald keuzerondje of selectievakje geselecteerd is als het formulier verschijnt.
  disabled disabled Met dit attribuut kan het veld niet meer bewerkt worden. Ook kan de tekst niet meer worden geselecteerd.
HTML5 form formulier_id Het form attribuut bevat één of meer formulieren waar het input element deel van uit maakt.
HTML5 formaction url Hiermee geef je de naam van de bron op die de browser moet aanroepen wanneer het formulier wordt ingediend. Het attribuut formaction overschrijft het action attribuut van het <form> element.
HTML5 formenctype application/x-www-form-urlencoded
multipart/form-data
text/plain
Het doel van het attribuut formenctype is om aan te geven hoe de gegevens in het formulier moeten worden gecodeerd voordat het wordt verzonden. Het attribuut formenctype overschrijft het enctype attribuut van het <form> element.
HTML5 formmethod get
post
Dit attribuut geeft aan hoe de gegevens naar de server worden verzonden als je het formulier indient. Het attribuut formmethod overschrijft het method attribuut van het <form> element.
HTML5 formnovalidate formnovalidate Dit attribuut geeft aan dat de formulierinvoer niet door de browser gevalideerd moet worden voordat het wordt verzonden. Het formnovalidate attribuut overschrijft het novalidate attribuut van het <form> element.
HTML5 formtarget _blank
_self
_parent
_top
framenaam
Het formtarget attribuut specificeert in welk venster de link (url) van het formulier geladen moet worden. Het formtarget attribuut overschrijft het target attribuut van het <form> element.
HTML5 height pixels Met het height attribuut kan de hoogte van een afbeelding worden vastgelegd.
HTML5 list lijst_id Het list attribuut verwijst naar het datalist element dat een lijst van vooraf gedefinieerde opties beschikbaar stelt.
HTML5 max number
date
Met het max attribuut kan de maximale waarde van de invoer worden opgegeven.
  maxlength getal Hiermee wordt het maximaal aantal tekens dat ingevoerd kan worden ingesteld.
HTML5 min number
date
Met het min attribuut kan de minimale waarde van de invoer worden opgegeven.
HTML5 multiple multiple Met het attribuut multiple mogen er meerdere waarden worden geselecteerd.
  name tekst Het name attribuut kent een naam toe aan het invoerveld.
HTML5 pattern pattern Het pattern attribuut specificeert een reguliere expressie waaraan de ingevoerde waarde moet voldoen.
HTML5 placeholder tekst Het attribuut placeholder specificeert een korte beschrijving van het invoerveld.
  readonly readonly De gebruiker kan de inhoud of de status van het veld niet wijzigen.
HTML5 required required Het required attribuut zorgt ervoor dat een veld moet worden ingevuld.
  size getal Hiermee wordt bepaald hoe breed het veld op het scherm moet worden weergegeven.
  src url Met het src attribuut wordt het adres van de afbeelding bepaald. Wordt gebruikt samen met het type attribuut.
HTML5 step getal Met het step attribuut kan je de stapgrootte aangeven van een invoerveld.
  type button
checkbox
color
date
datetime
datetime-local
email
file
hidden
image
month
number
password
radio
range
reset
search
submit
tel
text
time
url
week
Het type attribuut biedt veel verschillende mogelijkheden en gegevenstypen voor invoer. Type bepaald om welk soort element het gaat. Elk attribuut heeft zijn eigen unieke eigenschappen.
  value tekst Het value attribuut bepaald de standaard tekst welke in het invoerveld wordt weergegeven.
HTML5 width pixels Met het width attribuut kan de breedte van een afbeelding worden vastgelegd.

Event attributen

De <input> tag ondersteunt ook de Event attributen in HTML.

Globale attributen

De <input> tag ondersteunt ook de Globale attributen in HTML.


Ad blocker gedetecteerd!
  Ons website heeft gedetecteerd dat u een Ad blocker gebruikt. Codecenter.nl is gratis, wij blijven overeind door het weergeven van advertenties en u kunt ons daarbij helpen. Het wordt aanbevolen om uw Ad blocker uit te schakelen zodat u verder gebruik kunt maken van codecenter.nl, alvast bedankt.