HTML <object> Tag

Snelmenu:

VoorbeeldVoorbeeld:
<object data="button.jpg" type="image/jpeg" width="202" height="89"></object>


Beschrijving

De <object> tag kan gebruikt worden om objecten in te voegen in een HTML-document. Het kan daarbij gaan om bijvoorbeeld afbeeldingen, Java applets, geluidsfragmenten, Animaties enz.


Browser ondersteuning

Het element wordt ondersteund door de volgende browsers:

Element:
<object> Ja Ja Ja Ja Ja Ja


Attributen

De volgende attributen worden door het <object> element ondersteund:

Versie Attribuut Waarde Beschrijving
  align top
bottom
middle
left
right
Niet ondersteund in HTML5.
Bepaalt de horizontale of verticale uitlijning van het object.
  archive url Niet ondersteund in HTML5.
Specificeert de locatie van de archief-bestanden.
  border pixels Niet ondersteund in HTML5.
Dit attribuut specificeert de breedte van de kader.
  classid url Niet ondersteund in HTML5.
Specificeert de bron voor het weergeven van het object dat gebruikt moet worden.
  codebase url Niet ondersteund in HTML5.
Hiermee wordt een basis-url voor het object vastgelegd
  codetype mediatype Niet ondersteund in HTML5.
Specificeert het Internet-mediatype (MIMETYPE) van de code waar naar verwezen wordt door het classid attribuut.
  data url Met dit attribuut wordt de URL van de bron opgegeven dat gebruikt wordt door het object.
  declare declare Niet ondersteund in HTML5.
Definieert het object maar activeert het niet.
HTML5 form formulier_id Het form attribuut bevat één of meer formulieren waar het object element deel van uit maakt.
  height pixels Dit attribuut bepaalt de hoogte van de ingesloten inhoud.
  hspace pixels Niet ondersteund in HTML5.
Bepaalt de horizontale ruimte rond het object in pixels.
  name naam Geeft de naam van het object.
  standby tekst Niet ondersteund in HTML5.
Specificeert het bericht dat verschijnt terwijl het object wordt geladen.
  type mediatype Specificeert het Internet-mediatype (MIMETYPE) van de gegevens vermeld in het attribuut data.
  usemap url Met dit attribuut wordt de naam van een client-side imagemap aangegeven voor het object.
  vspace pixels Niet ondersteund in HTML5.
Bepaalt de verticale ruimte rond het object in pixels.
  width pixels Dit attribuut bepaalt de breedte van de ingesloten inhoud.


Event attributen

De <object> tag ondersteunt ook de Event attributen in HTML.

Globale attributen

De <object> tag ondersteunt ook de Globale attributen in HTML.


Ad blocker gedetecteerd!
  Ons website heeft gedetecteerd dat u een Ad blocker gebruikt. Codecenter.nl is gratis, wij blijven overeind door het weergeven van advertenties en u kunt ons daarbij helpen. Het wordt aanbevolen om uw Ad blocker uit te schakelen zodat u verder gebruik kunt maken van codecenter.nl, alvast bedankt.