HTML <option> Tag

Snelmenu:

VoorbeeldVoorbeeld:
<select name="browser">
 <option>Internet Explorer</option>
 <option>Google Chrome</option>
 <option>Firefox</option>
 <option>Safari</option>
 <option>Opera</option>
 <option>Android</option>  
</select>


Beschrijving

De <option> tag definieert verschillende opties in een formulier. Deze tag wordt toegepast in combinatie met het select element. Het select element geeft aan dat het om een keuzelijst gaat, het option definieert een keuze. Zie HTML Keuzelijsten voor meer informatie.


Browser ondersteuning

Het element wordt ondersteund door de volgende browsers:

Element:
<option> Ja Ja Ja Ja Ja Ja


Attributen

De volgende attributen worden door het <option> element ondersteund:

Attribuut Waarde Beschrijving
disabled disabled Met het disabled attribuut kan de gebruiker een bepaalde keuze niet selecteren.
label tekst Met het label attribuut wordt een groep keuzemogelijkheden vastgelegd.
selected selected Het selected attribuut bepaalt welke mogelijkheid door de browser als standaard moet worden weergegeven.
value tekst Met het value attribuut kan worden bepaald welke waarde naar de server gestuurd moet worden.


Event attributen

De <option> tag ondersteunt ook de Event attributen in HTML.

Globale attributen

De <option> tag ondersteunt ook de Globale attributen in HTML.