HTML <param> Tag

Snelmenu:

VoorbeeldVoorbeeld:
<object data="music.mp3">
  <param name="autoplay" value="true">
</object>


Beschrijving

De <param> tag geeft parameters door aan een Object of Java-applet welke is opgenomen in het document met het <object> of het <applet> element.


Browser ondersteuning

Het element wordt ondersteund door de volgende browsers:

Element:
<param> Ja Ja Ja Ja Ja Ja


Attributen

De volgende attributen worden door het <param> element ondersteund:

Attribuut Waarde Beschrijving
name tekst Het name attribuut kent een naam toe aan het param element.
type mediatype Niet ondersteund in HTML5.
Het type attribuut wordt gebruikt om het mediatype (MIME) van het bestand te bepalen.
value tekst Het value attribuut specificeert de waarde van de parameter die met name benoemd is.
valuetype data
ref
object
Niet ondersteund in HTML5.
Het valuetype attribuut wordt gebruikt om aan te geven hoe de waarde geïnterpreteerd moet worden.


Event attributen

De <param> tag ondersteunt ook de Event attributen in HTML.

Globale attributen

De <param> tag ondersteunt ook de Globale attributen in HTML.


Ad blocker gedetecteerd!
  Ons website heeft gedetecteerd dat u een Ad blocker gebruikt. Codecenter.nl is gratis, wij blijven overeind door het weergeven van advertenties en u kunt ons daarbij helpen. Het wordt aanbevolen om uw Ad blocker uit te schakelen zodat u verder gebruik kunt maken van codecenter.nl, alvast bedankt.