HTML <select> Tag

Snelmenu:

VoorbeeldVoorbeeld:
<select>
  <option>Mercedes</option>
  <option>BMW</option> 
  <option>Audi</option>
  <option>Ferrari</option>   
  <option>Lamborghini</option>
  <option>Aston Martin</option>
</select>


Beschrijving

De <select> tag geeft aan dat het om een keuzelijst gaat, het option definieert een keuze. Zie HTML Keuzelijsten voor meer informatie. De <select> tag wordt gebruikt om een keuzelijst te maken in een formulier.


Browser ondersteuning

Het element wordt ondersteund door de volgende browsers:

Element:
<select> Ja Ja Ja Ja Ja Ja


Attributen

De volgende attributen worden door het <select> element ondersteund:

Versie Attribuut Waarde Beschrijving
HTML5 autofocus autofocus Geeft aan dat een waarde automatisch een focus moet krijgen wanneer de pagina wordt geladen.
  disabled disabled Het disabled attribuut wordt gebruikt indien je wilt dat de gebruiker een bepaalde keuze niet kan selecteren.
HTML5 form formulier_id Het form attribuut bevat één of meer formulieren waar het select element deel van uit maakt.
  multiple multiple Met het attribuut multiple mogen er meerdere waarden worden geselecteerd.
  name tekst Het name attribuut wordt gebruikt om de keuzelijst een naam te geven.
HTML5 required required Het required attribuut zorgt ervoor dat een waarde moet worden geselecteerd.
  size getal Definieert het aantal zichtbare opties in een keuzelijst.


Event attributen

De <select> tag ondersteunt ook de Event attributen in HTML.

Globale attributen

De <select> tag ondersteunt ook de Globale attributen in HTML.


Ad blocker gedetecteerd!
  Ons website heeft gedetecteerd dat u een Ad blocker gebruikt. Codecenter.nl is gratis, wij blijven overeind door het weergeven van advertenties en u kunt ons daarbij helpen. Het wordt aanbevolen om uw Ad blocker uit te schakelen zodat u verder gebruik kunt maken van codecenter.nl, alvast bedankt.