HTML - Tag lijst

In onderstaand overzicht vind je een alfabetische-lijst van de meest voorkomende HTML-tags. Deze zijn in eerdere versies van HTML geïntroduceerd en alle tags gemarkeerd met HTML5 zijn onderdeel van HTML5.

Versie Tag
 <!-- -->
 <!DOCTYPE>
 <a>
 <abbr>
 <acronym>
 <address>
 <applet>
 <area>
HTML5<article>
HTML5<aside>
HTML5<audio>
 <b>
 <base>
 <basefont>
HTML5<bdi>
 <bdo>
 <big>
 <blockquote>
 <body>
 <br>
 <button>
HTML5<canvas>
 <caption>
 <center>
 <cite>
 <code>
 <col>
 <colgroup>
HTML5<datalist>
 <dd>
Versie Tag
 <del>
HTML5<details>
 <dfn>
HTML5<dialog>
 <dir>
 <div>
 <dl>
 <dt>
 <em>
HTML5<embed>
 <fieldset>
HTML5<figcaption>
HTML5<figure>
 <font>
HTML5<footer>
 <form>
 <frame>
 <frameset>
 <h1> - <h6>
 <head>
HTML5<header>
 <hr>
 <html>
 <i>
 <iframe>
 <img>
 <input>
 <ins>
 <kbd>
HTML5<keygen>

Versie Tag
 <label>
 <legend>
 <li>
 <link>
HTML5<main>
 <map>
HTML5<mark>
 <menu>
HTML5<menuitem>
 <meta>
HTML5<meter>
HTML5<nav>
 <noframes>
 <noscript>
 <object>
 <ol>
 <optgroup>
 <option>
HTML5<output>
 <p>
 <param>
 <pre>
HTML5<progress>
 <q>
HTML5<rp>
HTML5<rt>
HTML5<ruby>
 <s>
 <samp>
 <script>
Versie Tag
HTML5<section>
 <select>
 <small>
HTML5<source>
 <span>
 <strike>
 <strong>
 <style>
 <sub>
HTML5<summary>
 <sup>
 <table>
 <tbody>
 <td>
 <textarea>
 <tfoot>
 <th>
 <thead>
HTML5<time>
 <title>
 <tr>
HTML5<track>
 <tt>
 <u>
 <ul>
 <var>
HTML5<video>
HTML5<wbr>
  
  


Ad blocker gedetecteerd!
  Ons website heeft gedetecteerd dat u een Ad blocker gebruikt. Codecenter.nl is gratis, wij blijven overeind door het weergeven van advertenties en u kunt ons daarbij helpen. Het wordt aanbevolen om uw Ad blocker uit te schakelen zodat u verder gebruik kunt maken van codecenter.nl, alvast bedankt.