ASCII - ISO-Latin tekenset

ASCII staat voor "American Standard Code for Information Interchange" en is standaard om Latijnse letters, cijfers en enkele andere tekens te weergeven. ASCII werd vroeger ontworpen als standaard tekenset voor computers en elektronische apparaten. De gebruikte tekens op het internet, zijn allemaal gebaseerd op ASCII.

Dec Hex Teken Numeriek Code Beschrijving  
32 20       Spatie Voorbeeld
33 21 ! !   Uitroepteken Voorbeeld
34 22 " "   Aanhalingsteken Voorbeeld
35 23 # #   Hekje Voorbeeld
36 24 $ $   Dollarteken Voorbeeld
37 25 % %   Procentteken Voorbeeld
38 26 & &   En-teken Voorbeeld
39 27 ' '   Apostrof Voorbeeld
40 28 ( (   Haakje openen Voorbeeld
41 29 ) )   Haakje sluiten Voorbeeld
42 2A * *   Sterretje Voorbeeld
43 2B + +   Plusteken Voorbeeld
44 2C , ,   Komma Voorbeeld
45 2D - -   Liggend streepje Voorbeeld
46 2E . .   Punt Voorbeeld
47 2F / /   Slash Voorbeeld
48 30 0 0   Nul Voorbeeld
49 31 1 1   Één Voorbeeld
50 32 2 2   Twee Voorbeeld
51 33 3 3   Drie Voorbeeld
52 34 4 4   Vier Voorbeeld
53 35 5 5   Vijf Voorbeeld
54 36 6 6   Zes Voorbeeld
55 37 7 7   Zeven Voorbeeld
56 38 8 8   Acht Voorbeeld
57 39 9 9   Negen Voorbeeld
58 3A : :   Dubbele punt Voorbeeld
59 3B ; &#59;   Puntkomma Voorbeeld
60 3C < &#60; &lt; Kleiner dan teken Voorbeeld
61 3D = &#61;   Isgelijkteken Voorbeeld
62 3E > &#62; &gt; Groter dan teken Voorbeeld
63 3F ? &#63;   Vraagteken Voorbeeld
64 40 @ &#64;   Apestaartje Voorbeeld
65 41 A &#65;   Hoofdletter - A Voorbeeld
66 42 B &#66;   Hoofdletter - B Voorbeeld
67 43 C &#67;   Hoofdletter - C Voorbeeld
68 44 D &#68;   Hoofdletter - D Voorbeeld
69 45 E &#69;   Hoofdletter - E Voorbeeld
70 46 F &#70;   Hoofdletter - F Voorbeeld
71 47 G &#71;   Hoofdletter - G Voorbeeld
72 48 H &#72;   Hoofdletter - H Voorbeeld
73 49 I &#73;   Hoofdletter - I Voorbeeld
74 4A J &#74;   Hoofdletter - J Voorbeeld
75 4B K &#75;   Hoofdletter - K Voorbeeld
76 4C L &#76;   Hoofdletter - L Voorbeeld
77 4D M &#77;   Hoofdletter - M Voorbeeld
78 4E N &#78;   Hoofdletter - N Voorbeeld
79 4F O &#79;   Hoofdletter - O Voorbeeld
80 50 P &#80;   Hoofdletter - P Voorbeeld
81 51 Q &#81;   Hoofdletter - Q Voorbeeld
82 52 R &#82;   Hoofdletter - R Voorbeeld
83 53 S &#83;   Hoofdletter - S Voorbeeld
84 54 T &#84;   Hoofdletter - T Voorbeeld
85 55 U &#85;   Hoofdletter - U Voorbeeld
86 56 V &#86;   Hoofdletter - V Voorbeeld
87 57 W &#87;   Hoofdletter - W Voorbeeld
88 58 X &#88;   Hoofdletter - X Voorbeeld
89 59 Y &#89;   Hoofdletter - Y Voorbeeld
90 5A Z &#90;   Hoofdletter - Z Voorbeeld
91 5B [ &#91;   Rechte haak openen Voorbeeld
92 5C \ &#92;   Backslash Voorbeeld
93 5D ] &#93;   Rechte haak sluiten Voorbeeld
94 5E ^ &#94;   Accent circonflexe Voorbeeld
95 5F _ &#95;   Liggend streepje Voorbeeld
96 60 ` &#96;   Accent grave Voorbeeld
97 61 a &#97;   Kleine letter - a Voorbeeld
98 62 b &#98;   Kleine letter - b Voorbeeld
99 63 c &#99;   Kleine letter - c Voorbeeld
100 64 d &#100;   Kleine letter - d Voorbeeld
101 65 e &#101;   Kleine letter - e Voorbeeld
102 66 f &#102;   Kleine letter - f Voorbeeld
103 67 g &#103;   Kleine letter - g Voorbeeld
104 68 h &#104;   Kleine letter - h Voorbeeld
105 69 i &#105;   Kleine letter - i Voorbeeld
106 6A j &#106;   Kleine letter - j Voorbeeld
107 6B k &#107;   Kleine letter - k Voorbeeld
108 6C l &#108;   Kleine letter - l Voorbeeld
109 6D m &#109;   Kleine letter - m Voorbeeld
110 6E n &#110;   Kleine letter - n Voorbeeld
111 6F o &#111;   Kleine letter - o Voorbeeld
112 70 p &#112;   Kleine letter - p Voorbeeld
113 71 q &#113;   Kleine letter - q Voorbeeld
114 72 r &#114;   Kleine letter - r Voorbeeld
115 73 s &#115;   Kleine letter - s Voorbeeld
116 74 t &#116;   Kleine letter - t Voorbeeld
117 75 u &#117;   Kleine letter - u Voorbeeld
118 76 v &#118;   Kleine letter - v Voorbeeld
119 77 w &#119;   Kleine letter - w Voorbeeld
120 78 x &#120;   Kleine letter - x Voorbeeld
121 79 y &#121;   Kleine letter - y Voorbeeld
122 7A z &#122;   Kleine letter - z Voorbeeld
123 7B { &#123;   Accolade openen Voorbeeld
124 7C | &#124;   Verticaal streepje Voorbeeld
125 7D } &#125;   Accolade sluiten Voorbeeld
126 7E ~ &#126;   Tilde Voorbeeld
127 7F  &#127;   Delete Voorbeeld
128 80 &#128; &euro; Euro teken Voorbeeld
129 81          
130 82 &#130; &sbquo; Enkel aanhaling Voorbeeld
131 83 ƒ &#131; &fnof; Florijn Voorbeeld
132 84 &#132; &bdquo; Aanhalingsteken laag Voorbeeld
133 85 &#133; &hellip; Horizontal ellipsis Voorbeeld
134 86 &#134; &dagger; Dolk Voorbeeld
135 87 &#135; &Dagger; Dubbele dolk Voorbeeld
136 88 ˆ &#136; &circ; Circumflex accent Voorbeeld
137 89 &#137; &permil; Per mille teken Voorbeeld
138 8A Š &#138; &Scaron; Hoofdletter S met caron Voorbeeld
139 8B &#139; &lsaquo; Enkele pijl links Voorbeeld
140 8C Π&#140; &OElig; Hoofdligature OE Voorbeeld
141 8D          
142 8E Ž &#142;   Hoofdletter Z met caron Voorbeeld
143 8F          
144 90          
145 91 &#145; &lsquo; Linker Enkel quote teken Voorbeeld
146 92 &#146; &rsquo; Rechter Enkel quote teken Voorbeeld
147 93 &#147; &ldquo; Linker dubbele quote teken Voorbeeld
148 94 &#148; &rdquo; Rechter dubbele quote teken Voorbeeld
149 95 &#149; &bull; Bullet Voorbeeld
150 96 &#150; &ndash; En dash Voorbeeld
151 97 &#151; &mdash; Em dash Voorbeeld
152 98 ˜ &#152; &tilde; Kleine tilde Voorbeeld
153 99 &#153; &trade; Trade mark teken Voorbeeld
154 9A š &#154; &scaron; S met caron Voorbeeld
155 9B &#155; &rsaquo; Rechter-pointing quotation mark Voorbeeld
156 9C œ &#156; &oelig; Kleine ligature oe Voorbeeld
157 9D          
158 9E ž &#158;   Z met caron Voorbeeld
159 9F Ÿ &#159; &Yuml; Hoofdletter Y met diaeresis Voorbeeld
160 A0   &#160; &nbsp; Vaste spatie Voorbeeld
161 A1 ¡ &#161; &iexcl; Omgekeerd uitroepteken Voorbeeld
162 A2 ¢ &#162; &cent; Dollarcent Voorbeeld
163 A3 £ &#163; &pound; Pondteken Voorbeeld
164 A4 ¤ &#164; &curren; Algemeen valutateken Voorbeeld
165 A5 ¥ &#165; &yen; Yenteken Voorbeeld
166 A6 ¦ &#166; &brvbar; Gesplitste verticale streep Voorbeeld
167 A7 § &#167; &sect; Sectie of paragraafteken Voorbeeld
168 A8 ¨ &#168; &uml; Umlaut (trema) Voorbeeld
169 A9 © &#169; &copy; Copyright Voorbeeld
170 AA ª &#170; &ordf; Vrouwelijk rangtelwoord Voorbeeld
171 AB « &#171; &laquo; Franse aanhalingstekens openen Voorbeeld
172 AC ¬ &#172; &not; Ontkenning Voorbeeld
173 AD ­ &#173 &shy; Zacht afbreekstreepje Voorbeeld
174 AE ® &#174; &reg; Geregistreerd handelsmerk Voorbeeld
175 AF ¯ &#175; &macr; Lengte-accent (macron) Voorbeeld
176 B0 ° &#176; &deg; Gradenteken Voorbeeld
177 B1 ± &#177; &plusmn; Plusminus Voorbeeld
178 B2 ² &#178; &sup2; Kwadraatteken Voorbeeld
179 B3 ³ &#179; &sup3; Derdemachtteken Voorbeeld
180 B4 ´ &#180; &acute; Accent aigu Voorbeeld
181 B5 µ &#181; &micro; Micro Voorbeeld
182 B6 &#182; &para; Alineateken Voorbeeld
183 B7 · &#183; &middot; Middelste punt Voorbeeld
184 B8 ¸ &#184; &cedil; Cedille Voorbeeld
185 B9 ¹ &#185; &sup1; Eerste macht Voorbeeld
186 BA º &#186; &ordm; Mannelijk rangtelwoord Voorbeeld
187 BB » &#187; &raquo; Franse aanhalingsteken sluiten Voorbeeld
188 BC ¼ &#188; &frac14; Kwart Voorbeeld
189 BD ½ &#189; &frac12; Half Voorbeeld
190 BE ¾ &#190; &frac34; Driekwart Voorbeeld
191 BF ¿ &#191; &iquest; Omgekeerd vraagteken Voorbeeld
192 C0 À &#192; &Agrave; A accent grave Voorbeeld
193 C1 Á &#193; &Aacute; A accent aigu Voorbeeld
194 C2 Â &#194; &Acirc; A accent circonflexe Voorbeeld
195 C3 Ã &#195; &Atilde; A tilde Voorbeeld
196 C4 Ä &#196; &Auml; A trema of umlaut Voorbeeld
197 C5 Å &#197; &Aring; A ring Voorbeeld
198 C6 Æ &#198; &AElig; Ligatuur AE Voorbeeld
199 C7 Ç &#199; &Ccedil; C cedille Voorbeeld
200 C8 È &#200; &Egrave; E accent grave Voorbeeld
201 C9 É &#201; &Eacute; E accent aigu Voorbeeld
202 CA Ê &#202; &Ecirc; E accent circonflexe Voorbeeld
203 CB Ë &#203; &Euml; E trema Voorbeeld
204 CC Ì &#204; &Igrave; I accent grave Voorbeeld
205 CD Í &#205; &Iacute; I accent aigu Voorbeeld
206 CE Î &#206; &Icirc; I accent circonflexe Voorbeeld
207 CF Ï &#207; &Iuml; I trema Voorbeeld
208 D0 Ð &#208; &ETH; Hoofdletter ETH Voorbeeld
209 D1 Ñ &#209; &Ntilde; N tilde Voorbeeld
210 D2 Ò &#210; &Ograve; O accent grave Voorbeeld
211 D3 Ó &#211; &Oacute; O accent aigu Voorbeeld
212 D4 Ô &#212; &Ocirc; O accent circonflexe Voorbeeld
213 D5 Õ &#213; &Otilde; O tilde Voorbeeld
214 D6 Ö &#214; &Ouml; O trema of umlaut Voorbeeld
215 D7 × &#215; &times; Maalteken Voorbeeld
216 D8 Ø &#216; &Oslash; O met streep Voorbeeld
217 D9 Ù &#217; &Ugrave; U accent grave Voorbeeld
218 DA Ú &#218; &Uacute; U accent aigu Voorbeeld
219 DB Û &#219; &Ucirc; U accent circonflexe Voorbeeld
220 DC Ü &#220; &Uuml; U trema of umlaut Voorbeeld
221 DD Ý &#221; &Yacute; Y accent aigu Voorbeeld
222 DE Þ &#222; &THORN; Hoofdletter THORN Voorbeeld
223 DF ß &#223; &szlig; Ringel s Voorbeeld
224 E0 à &#224; &agrave; a accent grave Voorbeeld
225 E1 á &#225; &aacute; a accent aigu Voorbeeld
226 E2 â &#226; &acirc; a accent circonflexe Voorbeeld
227 E3 ã &#227; &atilde; a tilde Voorbeeld
228 E4 ä &#228; &auml; a trema of umlaut Voorbeeld
229 E5 å &#229; &aring; a ring Voorbeeld
230 E6 æ &#230; &aelig; Ligatuur ae Voorbeeld
231 E7 ç &#231; &ccedil; c cedille Voorbeeld
232 E8 è &#232; &egrave; e accent grave Voorbeeld
233 E9 é &#233; &eacute; e accent aigu Voorbeeld
234 EA ê &#234; &ecirc; e accent circonflexe Voorbeeld
235 EB ë &#235; &euml; e trema of umlaut Voorbeeld
236 EC ì &#236; &igrave; i accent grave Voorbeeld
237 ED í &#237; &iacute; i accent aigu Voorbeeld
238 EE î &#238; &icirc; i accent circonflexe Voorbeeld
239 EF ï &#239; &iuml; i trema Voorbeeld
240 F0 ð &#240; &eth; Kleine letter eth Voorbeeld
241 F1 ñ &#241; &ntilde; n tilde Voorbeeld
242 F2 ò &#242; &ograve; o accent grave Voorbeeld
243 F3 ó &#243; &oacute; o accent aigu Voorbeeld
244 F4 ô &#244; &ocirc; o accent circonflexe Voorbeeld
245 F5 õ &#245; &otilde; o tilde Voorbeeld
246 F6 ö &#246; &ouml; o trema of umlaut Voorbeeld
247 F7 ÷ &#247; &divide; Deelteken Voorbeeld
248 F8 ø &#248; &oslash; o met streep Voorbeeld
249 F9 ù &#249; &ugrave; u accent grave Voorbeeld
250 FA ú &#250; &uacute; u accent aigu Voorbeeld
251 FB û &#251; &ucirc; u accent circonflexe Voorbeeld
252 FC ü &#252; &uuml; u trema of umlaut Voorbeeld
253 FD ý &#253; &yacute; y accent aigu Voorbeeld
254 FE þ &#254; &thorn; Kleine letter thorn Voorbeeld
255 FF ÿ &#255; &yuml; y trema of umlaut Voorbeeld


Ad blocker gedetecteerd!
  Ons website heeft gedetecteerd dat u een Ad blocker gebruikt. Codecenter.nl is gratis, wij blijven overeind door het weergeven van advertenties en u kunt ons daarbij helpen. Het wordt aanbevolen om uw Ad blocker uit te schakelen zodat u verder gebruik kunt maken van codecenter.nl, alvast bedankt.