CSS Kleurnamen

Om het allemaal makkelijk te maken kun je een kleur vast leggen door middel van een naam. Hieronder is een lijst met 140 kleurnamen op alfabetische volgorde die beschikbaar zijn voor webdesigners. Alle kleurnamen in de onderstaande lijst worden ondersteund door moderne browsers.

Zie Kleuren voor uitgebreide informatie over CSS kleuren.

Kleur Kleurnaam
 aliceblue
 antiquewhite
 aqua
 aquamarine
 azure
 beige
 bisque
 black
 blanchedalmond
 blue
 blueviolet
 brown
 burlywood
 cadetblue
 chartreuse
 chocolate
 coral
 cornflowerblue
 cornsilk
 crimson
 cyan
 darkblue
 darkcyan
 darkgoldenrod
 darkgray
 darkgreen
 darkkhaki
 darkmagenta
 darkolivegreen
 darkorange
 darkorchid
 darkred
 darksalmon
 darkseagreen
 darkslateblue
Kleur Kleurnaam
 darkslategray
 darkturquoise
 darkviolet
 deeppink
 deepskyblue
 dimgray
 dodgerblue
 firebrick
 floralwhite
 forestgreen
 fuchsia
 gainsboro
 ghostwhite
 gold
 goldenrod
 gray
 green
 greenyellow
 honeydew
 hotpink
 indianred
 indigo
 ivory
 khaki
 lavender
 lavenderblush
 lawngreen
 lemonchiffon
 lightblue
 lightcoral
 lightcyan
 lightgoldenrod
 lightgreen
 lightgrey
 lightpink

Kleur Kleurnaam
 lightsalmon
 lightseagreen
 lightskyblue
 lightslategray
 lightsteelblue
 lightyellow
 lime
 limegreen
 linen
 magenta
 maroon
 mediumaqua
 mediumblue
 mediumorchid
 mediumpurple
 mediumseagreen
 mediumslateblue
 mediumspring
 mediumturquoise
 mediumvioletred
 midnightblue
 mintcream
 mistyrose
 moccasin
 navajowhite
 navy
 oldlace
 olive
 olivedrab
 orange
 orangered
 orchid
 palegoldenrod
 palegreen
 paleturquoise
Kleur Kleurnaam
 palevioletred
 papayawhip
 peachpuff
 peru
 pink
 plum
 powderblue
 purple
 red
 rosybrown
 royalblue
 saddlebrown
 salmon
 sandybrown
 seagreen
 seashell
 sienna
 silver
 skyblue
 slateblue
 slategray
 snow
 springgreen
 steelblue
 tan
 teal
 thistle
 tomato
 turquoise
 violet
 wheat
 white
 whitesmoke
 yellow
 yellowgreen

Hexadecimale kleurcode achterhalen

Indien je wenst om met hexadecimale kleurcodes te werken, kun je hieronder één van de bovenstaande kleurnamen opzoeken, deze wordt dan direct weergegeven met de hexadecimale code.Ad blocker gedetecteerd!
  Ons website heeft gedetecteerd dat u een Ad blocker gebruikt. Codecenter.nl is gratis, wij blijven overeind door het weergeven van advertenties en u kunt ons daarbij helpen. Het wordt aanbevolen om uw Ad blocker uit te schakelen zodat u verder gebruik kunt maken van codecenter.nl, alvast bedankt.