CSS Transparantie

De eigenschap opacity in CSS geeft de transparantie van een element aan.

Transparante afbeelding

Je kunt transparante afbeeldingen maken met behulp van de eigenschap opacity. De eigenschap opacity kan een waarde van 0.0 - 1.0 nemen. Hoe lager de waarde, hoe transparanter dat het element wordt.

opacity
opacity 0.2
 
opacity
opacity 0.5
 
opacity
opacity 1
(standaard)
VoorbeeldVoorbeeld:
img {
 opacity: 0.5;
}


Opacity veranderen bij een mouse-over

De eigenschap opacity wordt vaak samen met de :hover selector gebruikt om de opacity te wijzigen bij een mouse-over.

opacity
opacity
opacity
VoorbeeldVoorbeeld:
img {
 opacity: 0.5;
}
img:hover {
 opacity: 1.0;
}

Transparant vak

Door gebruik te maken van de eigenschap opacity op een element, zal dit niet alleen effect hebben op de achtergrond van het element maar ook alle child elementen van dat element zullen transparant worden. Dit betekent dat de tekst binnen een volledig transparant element moeilijk te lezen is.

opacity 1
opacity 0.6
opacity 0.3
opacity 0.1
VoorbeeldVoorbeeld:
div {
 opacity: 0.3;
}


Transparantie met RGBA

Indien je geen opacity wilt toepassen op onderliggende elementen (child elementen), zoals in het bovenstaande voorbeeld dan kun je gebruik maken van de RGBA kleurwaarden. Het volgende voorbeeld stelt de opacity in voor de achtergrondkleur en niet de tekst.

100% opacity
60% opacity
30% opacity
10% opacity

background: rgba( rood, groen, blauw, alpha )

Om de transparantie aan te passen van een element kan je een RGB kleurwaarde gebruiken met een alpha waarde (RGBA), deze geeft de opacity voor een kleur aan. Een RGBA kleurwaarde bestaat uit (rood, groen, blauw en alfa). De alfa parameter is een getal tussen 0.0, en 1.0.

VoorbeeldVoorbeeld:
div {
 background: rgba(255, 99, 71, 0.3) /* rode achtergrond met 30% opacity */
}

Tip De RGBA transparantie heeft geen invloed op de onderliggende elementen zoals de eigenschap opacity. De alfawaarde van RGBA heeft alleen invloed op de transparantheid van de kleur in plaats van het hele element.


Tekst in een transparant vak

Dit tekst is in een transparant vak geplaatst.

VoorbeeldVoorbeeld:
div.achtergrond {
 width: 100%;
 height: auto;
 background: url(pattern.jpg) repeat;
 border: 2px solid black;
}

div.transparant {
 margin: 30px;
 background-color: #ffffff;
 border: 1px solid black;
 opacity: 0.6;
}

div.transparant p {
 margin: 5%;
 font-weight: bold;
 color: #000000;
}


Ad blocker gedetecteerd!
  Ons website heeft gedetecteerd dat u een Ad blocker gebruikt. Codecenter.nl is gratis, wij blijven overeind door het weergeven van advertenties en u kunt ons daarbij helpen. Het wordt aanbevolen om uw Ad blocker uit te schakelen zodat u verder gebruik kunt maken van codecenter.nl, alvast bedankt.