CSS Outline

In deze tutorial leer je hoe je een lijn buiten de rand van het element kunt plaatsen.
Dit element heeft een zwarte rand en een blauwe omtreklijn met een breedte van 10px.

Outline eigenschappen

Met de CSS ouline eigenschap kun je een lijn buiten de rand van het element plaatsen. Je kunt het gebruiken voor elementen om ze bijvoorbeeld op te laten vallen zoals knoppen, koppelingen, formuliervelden, enz.

Outline eigenschappen in CSS zijn:

outline, outline-width, outline-style, outline-color, en outline-offset.


CSS outline-width

De eigenschap outline-width geeft de breedte aan en kan één van de volgende waarden bevatten:

thin - dun is meestal 1px
medium - gemiddeld is meestal 3px
thick - dikte is meestal standaard 5px
Specifieke maat: - in px, pt, cm, em, etc

Het volgende voorbeeld toont een outline met verschillende breedtes:

outline-width: thin;

outline-width: medium;

outline-width: thick;

outline-width: 4px;

VoorbeeldVoorbeeld:
p.voorbeeld1 {
 border: 1px solid black;
 outline-style: solid;
 outline-color: mediumseagreen;
 outline-width: thin;
}

Om gebruik te kunnen maken van de eigenschap outline-width dien je eerst de eigenschap outline-style in te stellen, anders zal de eerst genoemde eigenschap niet werken.

CSS outline-style

Met de eigenschap outline-style kan je de stijl van de omtreklijn van een element in stellen, zoals: dubbel, gestippeld, enz. De eigenschap outline-style kan een van de volgende waarden hebben: none, solid, dashed, dotted, double, inset, outset, groove, en ridge.

CSS

Laten we het volgende voorbeeld eens uitproberen en kijken hoe het werkt:

VoorbeeldVoorbeeld:
p {
 outline-style: double;
 outline-width: 5px;
}


CSS outline-color

De eigenschap outline-color wordt gebruikt om de kleur van de omtreklijn in te stellen en kan één van de volgende waarden bevatten:

Kleurnaam - geef een kleurnaam op, bijv: red
Hexadecimaal - geef een hexadecimale waarde op, bijv: #ff0000
RGB-systeem - geef een RGB-waarde op, bijv: rgb(255,0,0)

Een solid rode omtreklijn.

Een dotted blauwe omtreklijn.

Een outset grijze omtreklijn

VoorbeeldVoorbeeld:
p.voorbeeld1 {
 border: 2px solid black;
 outline-style: solid;
 outline-color: red;
}
p.voorbeeld2 {
 border: 2px solid black;
 outline-style: dotted;
 outline-color: blue;
}
p.voorbeeld3 {
 border: 2px solid black;
 outline-style: outset;
 outline-color: grey;
}

CSS outline-color HEX

De omtrekkleur kan ook worden opgegeven met een hexadecimale waarde.

VoorbeeldVoorbeeld: HEX
p.voorbeeld1 {
 border: 2px solid black;
 outline-style: solid;
 outline-color: #ff0000; /* rood */
}


CSS outline-color RGB

De omtrekkleur kan ook worden opgegeven door gebruik te maken van het RGB-systeem.

VoorbeeldVoorbeeld: RGB
p.voorbeeld1 {
 border: 2px solid black;
 outline-style: solid;
 outline-color: rgb(255, 0, 0); /* rood */
}

Om gebruik te kunnen maken van de eigenschappen outline-width of outline-color dien je eerst de eigenschap outline-style in te stellen, anders zullen de eerste twee eigenschappen niet werken.

Tip Voor meer informatie over over HEX, RGB en kleurnamen kun je onze tutorial over CSS kleuren volgen.


CSS outline-offset

Met de eigenschap outline-offset kun je ruimte toevoegen tussen de rand en de omtreklijn van een element. De ruimte tussen een element en de omtreklijn is transparant. In het volgende voorbeeld wordt de omtreklijn met een tussenruimte van 15px buiten de rand aangegeven.

Deze alinea heeft een rand met een tussenruimte van 15px waarna de omtreklijn wordt aangegeven.

VoorbeeldVoorbeeld:
p {
 margin: 30px;
 border: 1px solid black;
 outline: 1px solid orange;
 outline-offset: 15px;
}

Outline shorthand

Zoals je in de bovenstaande voorbeelden kunt zien, zijn er veel eigenschappen waarmee je rekening moet houden bij het omgaan met de eigenschap outline (omtreklijn). Het is echter ook mogelijk om al deze eigenschappen in één enkele declaratie op te nemen om de code in te korten en om extra typen te voorkomen. Dit wordt een shorthand eigenschap genoemd.

De outline eigenschap is een verkorte eigenschap van:

outline-width
outline-style (verplicht)
outline-color

In de onderstaande voorbeelden zie je dat de CSS code is verkort en dat al deze 3 eigenschappen in de code zijn verwerkt. In het eerste voorbeeld zie je dat outline-width: 2px, outline-style: dotted en outline-color: red is.

Omtreklijn: dotted (gestippeld)
Dit is het resultaat
p { outline: 2px dotted red; }
Voorbeeld

Omtreklijn: dashed (gestreept)
Dit is het resultaat
p { outline: 4px dashed red; }
Voorbeeld

Omtreklijn: solid
Dit is het resultaat
p { outline: 5px solid red; }
Voorbeeld

VoorbeeldVoorbeeld:
p.voorbeeld1 { outline: 2px dotted red; }
p.voorbeeld2 { outline: 4px dashed green; }
p.voorbeeld3 { outline: 5px solid purple; }Ad blocker gedetecteerd!
  Ons website heeft gedetecteerd dat u een Ad blocker gebruikt. Codecenter.nl is gratis, wij blijven overeind door het weergeven van advertenties en u kunt ons daarbij helpen. Het wordt aanbevolen om uw Ad blocker uit te schakelen zodat u verder gebruik kunt maken van codecenter.nl, alvast bedankt.